Tarieven

Abonnementen per 1 november 2016   Per 1 januari 2017 wordt de prijs voor nieuwe abonnementen verhoogd. De prijsverhoging van de bestaande abonnementen gaat in op 1 oktober 2017!   Er is gebleken dat in de loop der jaren verschillende vraag is naar tijd en ruimte om gebruik te maken van de accommodatie. Met het oog daarop bieden wij met ingang van 1 oktober 2014 de volgende abonnementen aan:

  • Volledig abonnement, 140 euro per jaar, vanaf 1-1-2017 150 euro Buiten de verhuurde en voorrangsuren om geen beperkingen;
  • Dalurenabonnement, 75 euro per jaar, vanaf 1-1-2017 80 euro Ma t/m vrij.  tot 10 u en na 20.30 u
  • Weekendabonnement, 75 euro per jaar, vanaf 1-1-2017 80 euro Van vrij. 19.00 u tot ma. 7.00 u.
  • Jeugdabonnement, 75 euro per jaar (t/m 14 jaar), vanaf 1-1-2017 80 euro. Ma t/m vrij. van 16 tot 18.00 u.
  • Toeristenabonnement, 1 week 40 euro, 2 weken 50 euro, daaropvolgend  € 10 per week.  Buiten de verhuurde en voorrangsuren geen beperkingen. De abonnementen worden uitgegeven in kaartvorm met een verschillende kleur, kenmerkend voor het type abonnement dat u gekozen heeft. Spelregels:Voor aanschaf van een abonnement stuurt u een mail naar meijhot@texel.com met daarin de volgende gegevens:-Naam abonnementhouder -Naam en tel.nr huisarts -Noodnummer (dus niet uw eigen tel.nr) U krijgt een melding als het abonnement voor u klaar ligt. Bij afhalen dient u een pasfoto in te leveren, deze wordt  direct op de abonnementskaart bevestigd. De kaart wordt geplastificeerd. Het abonnement wordt verstrekt nadat de betaling ontvangen is (per bank of contant). Als u gebruik wil maken van de accommodatie hangt u het abonnement op het “abonnementenbord” dat  zowel bij de ingang van de buitenbak als bij de ingang van de binnenbak geplaatst wordt. Een abonnement kan op iedere 1e van de maand afgesloten worden en loopt ALTIJD voor 1 jaar. Een maand voor het verstrijken van het abonnement krijgt u hier via de mail melding van.  Zonder tegenbericht voor de 15e van de maand waarop het abonnement per 1e verloopt wordt het abonnement automatisch verlengd (bijv. abonnement verloopt 1 april, opzegging dus voor 15 maart). Wijziging van een abonnement is alleen mogelijk na het verstrijken van de abonnementsperiode, behalve het uitbreiden naar een volledig abonnement, dat is wel mogelijk. Bij verlies of diefstal van een abonnement kunt u een vervangend abonnement aanvragen. Kosten 20 euro. Wijziging ten naamstelling kost eveneens 20 euro. Gezinskorting geldt alleen bij volledige abonnementen: 2e gezinslid 20% korting; 3e gezinslid 25%. Gezinsleden dienen wel op hetzelfde adres wonen. Proefabonnement: Een persoon kan 1x een proefabonnement afsluiten met een max van 2 weken voor 25 euro. Als na afloop van de proefperiode een abonnement aangeschaft wordt, wordt de 25 euro met de aanschafprijs verrekend.

Losse tarieven

Huur rijbaan t.b.v particuliere hippische activiteiten Prijs p/uur halve bak € 40,00

Prijs p/uur hele bak  € 75,00

Huur rijbaan t.b.v. overige activiteiten Prijs p/uur          hele bak             € 75,00

Bij het niet tijdig voldoen van de verschuldigde bedragen kan het Bestuur van SOMT een abonnementhouder de toegang ontzeggen totdat alle verschuldigde bedragen zijn voldaan.