Somt

S.O.M.T. staat voor: Stichting Overdekte Manege Texel.

Doelstelling

Onze doelstelling is het beheren, exploiteren en onderhouden van een manege bestaande uit gebouwen waarin een rijbak, stalgang, opslagruimte, foyer en keuken zijn gevestigd. In het kader van deze doelstelling heeft de manege tevens de beschikking over goed geoutilleerde buitenterreinen waaronder een ruime buitenbak, wedstrijdterrein(gras), een waterpartij en een ruime parkeerplaats. Met deze doelstelling bieden wij de ruimte voor het beoefenen van de paardensport zowel recreatief als competitief en denken daarbij te voldoen aan een bestaande behoefte op ons (paarden) eiland. De stichting heeft alle opstallen,terrein en bouwwerken in eigendom.

Bestuur

Voor de beleidsvoering van de S.O.M.T. draagt een bestuur de verantwoordelijkheid voor financiën en onderhoud.

Voorzitter Cees Bakker 0222- 311700/ 06-14934435  
Secretaris Hannita de Wit 06- 21882800 l
Penningmeester Margriet Meijer 06- 36154967  
Algemeen bestuurslid/foyer Annemarie Bot 06-29592744  
Algemeen bestuurslid/foyer Nancy Wetsteen 06-30712120  
Algemeen bestuurslid vacature    

In het verleden bestond het bestuur van de S.O.M.T. uit bestuurders van de men- en rij –vereniging, maar om eventuele belangenverstrengeling te voorkomen is sinds 14 februari 2005 is gekozen voor een anderen samenstelling waarbij geen bestuursleden van de men- en ruiter –vereniging zitting kunnen nemen in het S.O.M.T. bestuur. Verder is een belangrijk hoofddoel van het bestuur, er zonder uitzondering te zijn voor alle gebruikers van manege De Akenburg, zonder enige uitzondering. Het bestuur van de S.O.M.T. is er veel aangelegen dat alle gebruikers van de Akenburg de manege zien als hun clubhonk, waar zij zich prettig en thuis voelen. Als bestuur ijveren we er voor om de kosten voor zowel abonnementhouders als de verenigingen zo laag mogelijk te houden, waardoor een laagdrempelige instap kan worden gerealiseerd.

Organisatie en overlegstructuur

Het bestuur probeert d.m.v. het zogenoemde besturenoverleg, hetgeen twee keer per jaar plaats vind, zo goed als mogelijk geïnformeerd te zijn met wat er zoal leeft bij de twee verenigingen. Daarvoor is open en transparant “besturen” een voorwaarde, van zowel de kant van het S.O.M.T. bestuur als die van de twee andere besturen. Eén keer per jaar vind er een gebruikersvergadering plaats, waarbij we wederzijds van gedachten kunnen wisselen ter bevordering van een transparante en nauwe samenwerking tussen de S.O.M.T., abonnementhouders, en de leden van de twee verenigingen. Dit platform kan een bijdrage leveren aan een goed en evenwichtig beleid. Ik hoop u enig inzicht te hebben gegeven over het doen en laten van onze stichting  “Stichting Overdekte Manege Texel”.